ישראל היום – חוה זינגבוים והעיר הגדולה. השקת סדרת Remicronized בדובאי