כתבת רשת 13 יצאה לסקר את השקת הסרומים מבית חוה זינגבוים וחזרה עם פרטים עסיסיים וטיפים לטיפוח העור!