סדרת מוצרים חדשה המבוססת על רכיב הכלורופיל – Green lab 23 של חוה זינגבוים